screen 2
screen 2
screen 1
screen 2
screen 2
screen3
screen3
screen 1
screen 2
screen3
screen3
screen3

HOME

Fiecare proiect abordat / realizat de Tancrad demonstreaza ca exista profesionalism, pasiune si implicare totala - astfel rezultatele obtinute nu pot fi decat deosebite, sigure. Tancrad crede in furnizarea nu numai a serviciilor de inalta calitate, dar si a solutiilor optime, viabile in domeniul constructiilor civile si industriale, precum si in domeniul reparatiilor si intretinerii drumurilor la nivel national.

ACCENTUAREA IMPORTANTEI CLIENTULUI IN AFACERE


Cu capital integral privat si o experienta de peste 19 ani, TANCRAD are ca obiect principal de activitate reparatii si intretinere drumuri si aeroporturi. Tancrad realizeaza si lucrari de constructii civile si industriale, produce mixturi asfaltice pentru lucrarile proprii si reparatii siderurgice. Intreaga activitate a societatii se bazeaza pe accentuarea importantei clientului in afacere, ceea ce presupune ca politica si actiunile afacerii trebuie indreptate spre obiectul satisfacerii cerintelor si dorintelor clientului. [detalii lucrari Tancrad]

SISTEMUL MANAGEMENTULUI PRIN OBIECTIVE


Conducerea societatii a adoptat sistemul managementului prin obiective, care integreaza, intr-un mod sistematic, principalele activitati manageriale orientate consecvent spre indeplinirea in conditii de eficacitate si eficienta a unor obiective organizationale si individuale riguros stabilite. In acceptia folosita in cadrul acestui sistem de conducere, obiectivele reprezinta rezultatele finale dorite, fixate pe ansamblul organizatiei, pe functiile acesteia, pe activitatile si compartimentele ei, pana la nivel individual. In acest sens, la TANCRAD se stabilesc din timp nivelurile indicatorilor doriti. Primii dintre acestia sunt: calitatea lucrarilor; executia la termen a lucrarilor; eficientizarea costurilor. [detalii contact Tancrad]

ASIMILAREA DE TEHNOLOGIE NOUAProgramul de dezvoltare al firmei TANCRAD in ceea ce priveste lucrarile de reabilitare a drumurilor vizeaza asimilarea de tehnologie noua si echipamente pentru realizarea lucrarilor de reparatii si interventii in carosabil, in spatii accesibile si greu accesibile, in conditii de executie compatibile cu cele existente in U.E. Cresterea competitivitatii lucrarilor realizate la standardele tehnologice si profesionale ale comunitatii europene si imbunatatirea productivitatii muncii, sunt permanent in atentia noastra. Dar cel mai mult, firma TANCRAD se va concentra asupra obtinerii unor performante superioare in ceea ce priveste avantajele oferite clientilor sai. [Utilaje Tancrad]

 

ANUNT PUBLIC: SC TANCRAD SRL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, fara evaluarea adecvata, fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa si fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Desfiintare bazin piscicol Condrea”, propus a fi amplasat in Comuna Umbraresti, sat Condrea, extravilan T19, P95, lot 1, judetul Galati. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea: Reglementari > Acord de mediu > Drafturi acte de reglementare > Proiect decizie etapa de incadrare 2024. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pe email office@apmgl.anpm.ro sau la numarul de fax 0236 471 009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati.